We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK


อีเวนท์

เลือกจัดงานเฉลิมฉลองสำหรับครอบครัว และเพื่อนๆ ของท่านที่อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของทะเลอ่าวไทย และสวนเขตร้อนอันร่มรื่นที่เปรียบเสมือนฉากหลังที่งดงาม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราใส่ใจ และพร้อมจัดงานให้ท่านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่องานสำคัญของท่านจะเป็นที่จดจำ