We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เราได้ใช้คุกกี้เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

คุกกี้เป็นสิ่งเล็กๆของข้อมูลในการเรียกดูเว็บที่ส่งมาจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน ซึ่งต่อมาจะมีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เคยบันทึกไว้เพื่อ:

 1. ให้ท่านได้เข้าเว็บไซน์อย่างราบรื่น โดยการจดจำการตั้งค่า เช่น ภาษาที่ต้องการ และชื่อผู้ใช้

 2. ให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทั้งหมด โดยให้เว็บไซต์ได้รู้ถึงประเภทของอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการตรวจสอบ ฯลฯ ที่ท่านกำลังใช้ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ระบุตัวตนของท่าน

 3. ช่วยให้เว็บไซต์ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการบันทึกจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ระบุตัวตนของท่าน

 4. ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบต่อหน้าสื่อออนไลน์ต่างๆได้โดยง่าย คุกกี้เหล่านี้มาจากเครือข่ายออนไลน์ของท่านผ่านทางการไลค์ ทวีต และแชร์ แม้ในขณะที่ท่าไม่ได้กดปุ่มดังกล่าว เครือข่ายออนไลน์ของท่านอาจระบุตัวท่านผ่านคุกกี้เหล่านี้ถ้าท่านลงชื่อเข้าใช้เครือข่ายออนไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ฉะนั้นกรุณาเข้าไปตรวจสอบเครือข่ายออนไลน์ของท่านในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวว่ามีวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้อย่างไร และวิธีที่ท่านสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อแก้การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

 5. แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านและจำกัดความถี่ที่โฆษณาตัวนี้ปรากฏขึ้นในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บของท่าน

 6. อนุญาตให้เครือข่ายของบุคคลที่3ผู้ซึ่งทำการค้าขายบนเว็บไซต์จะต้องจ่ายสำหรับการส่งผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์นั้นๆ

เว็บไซต์ของเราใช้บางส่วนของคุกกี้ที่ได้กล่าวมาดังข้างต้น ในหลากหลายวิธีการ อาทิเช่น

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขนาดของโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อช่วยในการแสดงผล ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ของท่าน

 2. ช่วยจัดหาเนื้อหาในภาษาที่ท่านต้องการ

 3. ช่วยในการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ โดยการจดจำบางส่วนของข้อมูลที่ท่านเพิ่มในระหว่างการเยี่ยมชมก่อนหน้านี้

 4. ช่วยปรับแต่งการเข้าชมของท่านโดยการจดจำบางส่วนของข้อมูลที่ท่านเพิ่มในระหว่างการเยี่ยมชมก่อนหน้านี้

 5. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา

 6. ช่วยวิเคราะห์ว่าท่านใช้งานบนว็บไซต์อย่างไรและกี่ครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้ดีขึ้นเพื่อประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน


แจ้งให้ทราบ:

ท่านอาจเห็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา หากท่านเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์เหล่านี้บุคคลที่สามอาจจะเก็บรายละเอียดบางส่วนของท่าน นโยบายคุกกี้ของเราไม่ได้นำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลของท่านจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

หากท่านต้องการที่จะปรับวิธีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราจากคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน (Firefox, Safari, Chrome, Opera, ฯลฯ ) โปรดดูคำแนะนำหากท่านต้องการที่จะจัดการการตั้งค่าของท่านซึ่งสามารถปรับได้

 1. การปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเว็บของท่านและอาจจำกัดการทำงานของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปิดการใช้งานของคุกกี้

 2. การยอมรับคุกกี้ที่สร้างขึ้นในหน้าเว็บในเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมนี้จะเป็นการอนุญาตเว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในภายหลังได้

 3. บล็อคคุกกี้จากบางเว็บไซต์ในขณะที่อนุญาตคุกกี้จากเว็บไซต์อื่น ท่านสามารถเลือกเว็บไซต์ที่จะปิดกั้นหรืออนุญาตได้

 4. จะมีการขออนุญาตของท่านในทุกครั้งที่เว็บไซต์ต้องการจะส่งคุกกี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่าคุกกี้โปรดดูคำแนะนำสำหรับเบราว์เซอร์ของท่าน

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy